English
Top

家族性組織球症SLC29A3異常症の病態を解明 ――原因不明の組織球性疾患の新たな治療標的TLR7/TLR8を発見――

解説

プレスリリース

論文情報

"TLR7/8 stress response drives histiocytosis in SLC29A3 disorders"

Journal of Experimental Medicine オンライン版 2023年7月18日 doi:10.1084/jem.20230054

Takuma Shibata, Ryota Sato, Masato Taoka, Shin-Ichiroh Saitoh, Mayumi Komine, Kiyoshi Yamaguchi, Susumu Goyama, Yuji Motoi, Jiro Kitaura, Kumi Izawa, Yoshio Yamauchi, Yumiko Tsukamoto, Takeshi Ichinohe, Etsuko Fujita, Ryosuke Hiranuma, Ryutaro Fukui, Yoichi Furukawa, Toshio Kitamura, Toshiyuki Takai, Arinobu Tojo, Mamitaro Ohtsuki Umeharu Ohto, Toshiyuki Shimizu, Manabu Ozawa, Nobuaki Yoshida, Toshiaki Isobe, Eicke Latz, Kojiro Muka, Tomohiko Taguchi, Hiroaki Hemmi, Shizuo Akira, Kensuke Miyake*
*責任著者

Journal of Experimental Medicine 別ウィンドウで開く