English
Top

国産ゲノム編集技術CRISPR-Cas3を用いたCOVID-19迅速診断法の開発ー最短40分で試験紙による正確な診断が可能にー

解説

プレスリリース

論文情報

"CRISPR-Cas3-based diagnostics for SARS-CoV-2 and influenza virus "

iScience オンライン版 2022年1月30日 doi:10.1016/j.isci.2022.103830

Kazuto Yoshimi, Kohei Takeshita, Seiya Yamayoshi, Satomi Shibumura, Yuko Yamauchi, Masaki Yamamoto, Hiroshi Yotsuyanagi, Yoshihiro Kawaoka, Tomoji Mashimo 

iScience 論文 別ウィンドウで開く

medRxiv 論文(2020年6月2日) 別ウィンドウで開く