English
Top

患者から分離された新型コロナウイルス・オミクロン/BA.2変異株の性状解明 ~オミクロン/BA.1変異株と同程度の病原性であることが明らかに~

解説

プレスリリース

論文情報

"Characterization and antiviral susceptibility of SARS-CoV-2 Omicron/BA.2"

Nature オンライン版 2022年5月16日 doi:10.1038/s41586-022-04856-1

Ryuta Uraki*, Maki Kiso*, Shun Iida*, Masaki Imai*, Emi Takashita*, Makoto Kuroda*, Peter J. Halfmann, Samantha Loeber, Tadashi Maemura, Seiya Yamayoshi, Seiichiro Fujisaki, Zhongde Wang, Mutsumi Ito, Michiko Ujie, Kiyoko Iwatsuki-Horimoto, Yuri Furusawa, Ryan Wright, Zhenlu Chong, Seiya Ozono, Atsuhiro Yasuhara, Hiroshi Ueki, Yuko Sakai-Tagawa, Rong Li, Yanan Liu, Deanna Larson, Michiko Koga, Takeya Tsutsumi, Eisuke Adachi, Makoto Saito, Shinya Yamamoto, Masao Hagihara, Keiko Mitamura, Tetsuro Sato, Masayuki Hojo, Shin-ichiro Hattori, Kenji Maeda, Riccardo Valdez, IASO study team, Moe Okuda, Jurika Murakami, Calvin Duong, Sucheta Godbole, Daniel C. Douek, Ken Maeda, Shinji Watanabe, Aubree Gordon, Norio Ohmagari, Hiroshi Yotsuyanagi, Michael S. Diamond, Hideki Hasegawa, Hiroaki Mitsuya, Tadaki Suzuki, and Yoshihiro Kawaoka¶
*:筆頭著者
¶:責任著者

Nature 論文 別ウィンドウで開く