English
Top

「白血病関連遺伝子ASXL1」が造血幹細胞での膜なし構造体の形成に関与

解説

プレスリリース

論文情報

"A histone modifier ASXL1 interacts with NONO and is involved in paraspeckle formation in hematopoietic cells"

Cell Reports オンライン版 2021年8月24日 doi:10.1016/j.celrep.2021.109576

Keita Yamamoto, Susumu Goyama, Shuhei Asada, Takeshi Fujino, Taishi Yonezawa, Naru Sato, Reina Takeda, Akiho Tsuchiya, Tomofusa Fukuyama, Yosuke Tanaka, Akihiko Yokoyama, Hikaru Toya, Ayana Kon, Yasuhito Nannya, Rena Onoguchi-Mizutani, Shinichi Nakagawa, Tetsuro Hirose, Seishi Ogawa, Nobuyoshi Akimitsu, and Toshio Kitamura*
 

Cell Reports論文 別ウィンドウで開く