English
Top

臍帯血移植で認められる移植片対宿主病による生存率の改善効果

解説

プレスリリース

論文情報

"Differential effect of graft-versus-host disease on survival in acute leukemia according to donor type"

Clinical Cancer Research, a journal of the American Association for Cancer Research オンライン版 2021年6月22日 doi:10.1158/1078-0432.CCR-20-4856

Takaaki Konuma*, Junya Kanda, Yachiyo Kuwatsuka, Masamitsu Yanada, Tadakazu Kondo, Shigeki Hirabayashi, Shinichi Kako, Yu Akahoshi, Naoyuki Uchida, Noriko Doki, Yukiyasu Ozawa, Masatsugu Tanaka, Tetsuya Eto, Masashi Sawa, Satoshi Yoshioka, Takafumi Kimura, Yoshinobu Kanda, Takahiro Fukuda, Yoshiko Atsuta, Fumihiko Kimura
*責任著者

Clinical Cancer Research, a journal of the American Association for Cancer Research論文 別ウィンドウで開く