Division of Mucosal Immunology,
Department of Microbiology and Immunology,
The Institute of Medical Science, The University of Tokyo

Professor Hiroshi Kiyono

Assistant Professor Yoshikazu Yuki
Shintaro Sato
Yosuke Kurashima
Project Assistant Professor Eun Jeong Park
Visiting Professor Ichiro Takahashi
Jun Kunisawa
Postdoctoral Fellow Yoshiko Fukuyama
Naoko Shibata
Graduate Student Satoshi Kaneto
Lamichhane Aayam
Sari Kishikawa
Yoshihiro Takasato
Sunyi Joo
Yuta Inoue
Ryoji Kagoya
Juneyoung Lee
Mariko Kamioka
Yuta Kogure
Takeshi Sato
Aldina Suwanto
Kyouhei Naruse
Yoshinao Konuma
Sho Watarai
Visiting Scientist Natsumi Takeyama
Koji Kashima
Tatsuhiko Azegami
Kazunari Okada
Technical Staff Shiho Kurokawa
Mio Mejima
Yuji Suzuki
Shiori Shikata
Kumiko Fujisawa
Risa Sumiya
Jun Yoshida
Anne O'connor
Satomi Minakawa
Asuka Kodaka
Administrator Kayo Satonaga
Yuki Kodama